Identificació


Per accedir a la zona privada cal que us identifiqueu

ACCEDIU

Avís legal

Us informem que se sol•licitaran dades de caràcter personal per poder realitzar la tramitació o consulta sol•licitada. Aquestes dades seran incorporades en un fitxer automatitzat propietat del Consell Comarcal del Vallès Occidental, complint amb les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.


El Consell Comarcal del Vallès Occidental garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es demanen, així com la implementació de les mesures, tant d'ordre tècnic com organitzatiu, que garanteixen la seva seguretat.


Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, establerts en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.


Podreu exercir aquest dret mitjançant la instància genèrica, que podeu presentar d’acord amb el que s’explica al següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/ccvallesoccidental/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica