Identificació


Per accedir a la zona privada cal que us identifiqueu

ACCEDIU

Avís legal

Us informem que seran sol·licitades les vostres dades de caràcter personal per poder realitzar la tramitació corresponent. Aquestes dades seran recopilades i tractades en un entorn que garanteix la seguretat i la confidencialitat exigides per la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades.


El Consell Comarcal del Vallès Occidental garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal sol·licitades, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu per garantir una correcta gestió d’aquestes, alineada amb la legislació vigent.


Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercir els vostres drets sobre les dades facilitades que s’estableixen a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.