Tràmit d'inscripció de membres electes


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Còpia del DNI Opcional Ambdues
Document de dades del pagador (model 145) de l'IRPF Opcional Ambdues Model
Sol·licitud d'alta o modificació de dades bancàries Opcional Ambdues Model

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues