Participació en procés de selecció. Interinatges i borses


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Còpia del DNI Opcional Ambdues
Còpia de la titulació requerida Opcional Ambdues
Currículum vitae Obligatori Ambdues
Certificat de nivell de català Opcional Ambdues
Còpia del carnet de conduir Opcional Ambdues
Altra documentació que s'especifiqui a les bases de la convocatòria Opcional Ambdues

En el cas de presentar instància per una borsa de treball i/o interinatge caldrà aportar també la següent documentació

Documentació Tipus Presentació Model
Vida laboral Opcional Ambdues
Contractes i nomenaments Opcional Ambdues
Certificats d'assistència i/o aprofitament a cursos i jornades Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues