Tràmit d'inscripció de membres electes


Descripció del tràmit:
Inscripció com a membre electe del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Aquest tràmit electrònic és intern i permet al Consell Comarcal recopilar la informació necessària per realitzar la inscripció com a membres electes pel mandat 2019-2023.
Organisme competent / Responsable:
L'Àrea que gestiona la informació de les inscripcions és Govern i Secretaria.

Tramitació electrònica