Inici/Tràmits

Catàleg de serveis


Recerca

TRÀMITS GENERALS

Descripció    
Instància genèrica Informació Tramitar
Sol·licitud d'accés a la informació pública Informació Tramitar
Suggeriments, queixes i propostes Informació Tramitar

RECURSOS HUMANS

Descripció    
Participació en procés de selecció d'oferta pública d'ocupació Informació Tramitar
Participació en procés de selecció. Interinatges i borses Informació Tramitar
Provisió de plaça per mobilitat funcionarial Informació Tramitar

TRANSPORT ESCOLAR

Descripció    
Sol·licitud de plaça al Servei de transport escolar - (Obligatori i gratuït) Informació Tramitar
Sol·licitud de plaça al Servei de transport escolar - (No obligatori i pagament preu públic) Informació Tramitar
Sol·licitud de plaça VACANT al Servei de transport escolar (batxillerats i cicles formatius, no obligatori i pagament preu públic) Informació Tramitar
Sol·licitud de tarifa reduïda del Servei transport escolar no obligatori Informació Tramitar
Sol·licitud de canvi de domiciliació bancària Informació Tramitar
Sol·licitud de baixa del Servei de transport escolar Informació Tramitar

AJUTS I SUBVENCIONS

Descripció    
Sol·licitud d'ajuts en matèria de cooperació internacional Informació Tramitar

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Descripció    
Informació de protecció de dades personals Informació
Sol·licitud d'exercici dels drets en relació amb dades de caràcter personal Informació Tramitar