Inici/Tràmits

Catàleg de serveis


Recerca

TRÀMITS GENERALS

Descripció    
Instància genèrica Informació Tramitar
Sol·licitud d'accés a la informació pública Informació Tramitar
Sol·licitud d'exercici dels drets en relació amb dades de caràcter personal Informació Tramitar
Suggeriments, queixes i propostes Informació Tramitar

RECURSOS HUMANS

Descripció    
Participació en procés de selecció d'oferta pública d'ocupació Informació Tramitar
Participació en procés de selecció. Interinatges i borses Informació Tramitar
Provisió de plaça per movilitat funcionarial Informació Tramitar

TRANSPORT ESCOLAR

Descripció    
Sol·licitud del Transport Escolar Informació Tramitar