Comunicació canvi nom, tipus o capacitat instal·lació juvenil


Descripció del tràmit:
El tràmit consisteix en la comunicació prèvia del canvi del nom, del tipus, de la capacitat o d'altres característiques d'una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut, campament juvenil) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.
Com es pot tramitar?:
- Electrònicament: aquest tràmit requereix d'autenticació prèvia i signatura digital, de manera que és necessari disposar d'un certificat digital reconegut per l'Agencia Catalana de Certificació (CatCert), com ara IdCAT, DNI electrònic, Camerfirma, FNMT, Firma Professional, etc.

A la tramitació caldrà que adjunteu el corresponent formulari correctament emplenat i signat digitalment, que podeu descarregar-vos a l'apartat "impresos del tràmit".
Quan es pot sol·licitar?:
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
És gratuït.
Requisits previs:
Disposar, si escau, de la documentació justificativa corresponent, d'acord amb el Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?:
No s'aplica el Silenci administratiu
Quines vies de reclamació existeixen?:
Definides en el reglament del Registre comarcal.
Altra informació d'interès:
El dia 23/02/2022, entra en vigor el Decret 16/2022 sobre el nou reglament d'instal·lacions juvenils. Us facilitem l'enllaç al nou tràmit de comunicació i registre d'instal·lacions juvenils del Canal Empresa. Ja no caldrà tramitar-ho al Consell Comarcal.

Podeu tramitar-ho mitjançant el següent enllaç al Canal Empresa.