Suggeriments, queixes i propostes


Descripció del tràmit:
La ciutadania pot fer arribar al seu consell les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització
Organisme competent / Responsable:
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Quina és la unitat tramitadora?:
Àrea de Serveis Generals
Qui ho pot sol·licitar:
El tràmit el pot sol·licitar qualsevol persona que ho consideri oportú. Poden també fer arribar suggeriments, queixes i propostes aquelles persones interesades en un procediment administratiu o bé un/a representant degudament autorizat/da o acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?:
En qualsevol moment
Quin cost té i com es pot fer el pagament?:
És gratuit
Quin és el termini de resolució?:
El termini normativament establert és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Tramitació electrònica