Participació en procés de selecció. Interinatges i borses


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Altra documentació especificada. Opcional Ambdues
Certificat de nivell de català Opcional Ambdues
Certificats d'assistència i/o aprofitament a cursos i jornades Opcional Ambdues
Contractes i nomenaments Opcional Ambdues
Còpia de la titulació requerida Opcional Ambdues
Còpia del carnet de conduir Opcional Ambdues
Còpia del DNI Opcional Ambdues
Currículum vitae Opcional Ambdues
Relació de mèrits a aportar Opcional Ambdues Model
Vida laboral Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues