Comunicació canvi titular o administrador instal·lació juvenil


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Comunicació de canvi de titular o de persona administradora. Obligatori Ambdues Model

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues