Participació en procés de selecció d'oferta pública d'ocupació


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Còpia del DNI Opcional Ambdues
Còpia de la titulació requerida Opcional Ambdues
Certificat de nivell de català Opcional Ambdues
Altra documentació especificada. Opcional Ambdues

En el cas de presentar instància per una borsa de treball i/o interinatge caldrà aportar també la següent documentació

Documentació Tipus Presentació Model
Currículum vitae Opcional Ambdues
Còpia del carnet de conduir Opcional Ambdues
Vida laboral Opcional Ambdues
Contractes i nomenaments Opcional Ambdues
Certificats d'assistència i/o aprofitament a cursos i jornades Opcional Ambdues
Relació de mèrits a aportar Opcional Ambdues Model

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues